Tiltall 专业迷你三脚架 BS-19

• 桌上型迷你手机,相机专业三脚架
• 6 KG强大的锁定力
• CNC 机械加工+阳极氧化
• 半自动弹簧调节扣
• 一体式快捷隐形锁

 

SKU: BS-19 4711108219114 分类: